Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 3 Skälby Gård Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
3 Skälby Gård Östra 1083 15,1% 40,9% 24,0% 20,0% 10,3% 51,7% 48,3% 0,8% 1,3%
Summa 1083 15,1% 40,9% 24,0% 20,0% 10,3% 51,7% 48,3% 0,8% 1,3%

http://www.val.se