Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 37 Barkarbystaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
37 Barkarbystaden 859 20,0% 45,9% 16,2% 17,9% 5,6% 49,2% 50,8% 0,8% 2,2%
Summa 859 20,0% 45,9% 16,2% 17,9% 5,6% 49,2% 50,8% 0,8% 2,2%

http://www.val.se