Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 8 Sandvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
8 Sandvik 1593 16,7% 36,5% 27,1% 19,6% 10,6% 50,0% 50,0% 1,1% 1,8%
Summa 1593 16,7% 36,5% 27,1% 19,6% 10,6% 50,0% 50,0% 1,1% 1,8%

http://www.val.se