Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 10 Centrala Viksjö Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
10 Centrala Viksjö Södra 1384 15,7% 33,9% 19,8% 30,6% 8,7% 44,9% 55,1% 0,8% 1,4%
Summa 1384 15,7% 33,9% 19,8% 30,6% 8,7% 44,9% 55,1% 0,8% 1,4%

http://www.val.se