Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 13 Centrala Viksjö Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
13 Centrala Viksjö Norra 1610 19,3% 30,5% 18,6% 31,7% 7,4% 48,4% 51,6% 1,1% 2,6%
Summa 1610 19,3% 30,5% 18,6% 31,7% 7,4% 48,4% 51,6% 1,1% 2,6%

http://www.val.se