Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 14 Högby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
14 Högby 1429 15,7% 36,0% 21,6% 26,7% 8,7% 50,5% 49,5% 0,3% 1,9%
Summa 1429 15,7% 36,0% 21,6% 26,7% 8,7% 50,5% 49,5% 0,3% 1,9%

http://www.val.se