Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 15 Olovslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
15 Olovslund 1519 14,9% 33,0% 23,4% 28,6% 10,0% 50,3% 49,7% 1,1% 2,0%
Summa 1519 14,9% 33,0% 23,4% 28,6% 10,0% 50,3% 49,7% 1,1% 2,0%

http://www.val.se