Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 16 Vibblaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
16 Vibblaby 1155 14,7% 25,9% 18,6% 40,8% 4,8% 44,9% 55,1% 2,1% 2,3%
Summa 1155 14,7% 25,9% 18,6% 40,8% 4,8% 44,9% 55,1% 2,1% 2,3%

http://www.val.se