Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 17 Västerby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
17 Västerby 1249 26,4% 35,1% 17,9% 20,6% 7,9% 48,0% 52,0% 0,9% 2,0%
Summa 1249 26,4% 35,1% 17,9% 20,6% 7,9% 48,0% 52,0% 0,9% 2,0%

http://www.val.se