Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 21 Snapphanen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
21 Snapphanen 937 24,3% 38,8% 21,5% 15,4% 8,9% 50,6% 49,4% 1,0% 2,2%
Summa 937 24,3% 38,8% 21,5% 15,4% 8,9% 50,6% 49,4% 1,0% 2,2%

http://www.val.se