Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 19 Nyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
19 Nyberg 1557 25,3% 37,9% 19,7% 17,1% 7,1% 51,1% 48,9% 1,4% 3,7%
Summa 1557 25,3% 37,9% 19,7% 17,1% 7,1% 51,1% 48,9% 1,4% 3,7%

http://www.val.se