Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 22 Hammaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
22 Hammaren 1542 19,3% 28,1% 21,3% 31,3% 4,5% 45,1% 54,9% 0,7% 1,9%
Summa 1542 19,3% 28,1% 21,3% 31,3% 4,5% 45,1% 54,9% 0,7% 1,9%

http://www.val.se