Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 23 Dackevägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
23 Dackevägen 1095 23,7% 36,4% 20,6% 19,3% 9,7% 49,0% 51,0% 0,7% 2,2%
Summa 1095 23,7% 36,4% 20,6% 19,3% 9,7% 49,0% 51,0% 0,7% 2,2%

http://www.val.se