Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 24 Centrala Jakobsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
24 Centrala Jakobsberg 1099 21,2% 25,9% 21,7% 31,1% 6,9% 48,4% 51,6% 0,8% 3,5%
Summa 1099 21,2% 25,9% 21,7% 31,1% 6,9% 48,4% 51,6% 0,8% 3,5%

http://www.val.se