Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 26 Ekedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
26 Ekedal 1577 15,7% 31,8% 24,6% 27,9% 7,4% 47,7% 52,3% 1,0% 4,1%
Summa 1577 15,7% 31,8% 24,6% 27,9% 7,4% 47,7% 52,3% 1,0% 4,1%

http://www.val.se