Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 27 Norra Aspnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
27 Norra Aspnäs 732 16,4% 21,4% 18,7% 43,4% 4,9% 50,1% 49,9% 1,5% 3,1%
Summa 732 16,4% 21,4% 18,7% 43,4% 4,9% 50,1% 49,9% 1,5% 3,1%

http://www.val.se