Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 29 Berghem/Polhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
29 Berghem/Polhem 1914 16,0% 40,9% 24,1% 19,1% 8,9% 51,3% 48,7% 1,0% 6,2%
Summa 1914 16,0% 40,9% 24,1% 19,1% 8,9% 51,3% 48,7% 1,0% 6,2%

http://www.val.se