Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 31 Lädersättra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
31 Lädersättra 1658 22,6% 26,2% 21,8% 29,4% 8,2% 48,7% 51,3% 1,3% 1,3%
Summa 1658 22,6% 26,2% 21,8% 29,4% 8,2% 48,7% 51,3% 1,3% 1,3%

http://www.val.se