Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 32 Centrala Kalhäll

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
32 Centrala Kalhäll 1448 23,3% 27,3% 21,2% 28,2% 7,3% 47,0% 53,0% 1,2% 1,8%
Summa 1448 23,3% 27,3% 21,2% 28,2% 7,3% 47,0% 53,0% 1,2% 1,8%

http://www.val.se