Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 33 Emaljvägen/Kopparvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
33 Emaljvägen/Kopparvägen 1596 23,4% 24,4% 16,7% 35,4% 6,9% 48,1% 51,9% 1,3% 1,8%
Summa 1596 23,4% 24,4% 16,7% 35,4% 6,9% 48,1% 51,9% 1,3% 1,8%

http://www.val.se