Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 35 Kolarängen/Villastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
35 Kolarängen/Villastaden 1470 17,0% 30,4% 25,9% 26,7% 8,0% 51,4% 48,6% 1,2% 3,6%
Summa 1470 17,0% 30,4% 25,9% 26,7% 8,0% 51,4% 48,6% 1,2% 3,6%

http://www.val.se