Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Munsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munsö 661 16,6% 34,6% 26,6% 22,1% 8,2% 54,0% 46,0% 1,8% 1,4%
Summa 661 16,6% 34,6% 26,6% 22,1% 8,2% 54,0% 46,0% 1,8% 1,4%

http://www.val.se