Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekerö 2 Ekebyhov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 2 Ekebyhov 1348 16,6% 31,9% 21,8% 29,7% 8,9% 45,5% 54,5% 0,4% 1,3%
Summa 1348 16,6% 31,9% 21,8% 29,7% 8,9% 45,5% 54,5% 0,4% 1,3%

http://www.val.se