Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekerö 4 Träkvista S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 4 Träkvista S 1854 10,7% 47,8% 22,0% 19,5% 7,4% 49,4% 50,6% 0,9% 1,8%
Summa 1854 10,7% 47,8% 22,0% 19,5% 7,4% 49,4% 50,6% 0,9% 1,8%

http://www.val.se