Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekerö 5 Tappström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 5 Tappström 1537 15,2% 37,0% 22,5% 25,3% 9,7% 48,8% 51,2% 0,3% 2,1%
Summa 1537 15,2% 37,0% 22,5% 25,3% 9,7% 48,8% 51,2% 0,3% 2,1%

http://www.val.se