Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Färingsö 1 Färingsö N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färingsö 1 Färingsö N 1085 14,2% 36,2% 26,7% 22,9% 7,5% 50,7% 49,3% 1,1% 0,9%
Summa 1085 14,2% 36,2% 26,7% 22,9% 7,5% 50,7% 49,3% 1,1% 0,9%

http://www.val.se