Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Färingsö 5 Skå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färingsö 5 Skå 1080 18,1% 39,9% 23,2% 18,7% 8,2% 49,7% 50,3% 0,6% 1,6%
Summa 1080 18,1% 39,9% 23,2% 18,7% 8,2% 49,7% 50,3% 0,6% 1,6%

http://www.val.se