Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Myrängen-Högmora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Myrängen-Högmora 1221 18,8% 40,0% 29,5% 11,8% 9,3% 50,4% 49,6% 0,6% 1,6%
Summa 1221 18,8% 40,0% 29,5% 11,8% 9,3% 50,4% 49,6% 0,6% 1,6%

http://www.val.se