Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stuvsta gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stuvsta gård 1077 15,7% 40,8% 23,5% 20,1% 10,2% 50,4% 49,6% 0,8% 2,7%
Summa 1077 15,7% 40,8% 23,5% 20,1% 10,2% 50,4% 49,6% 0,8% 2,7%

http://www.val.se