Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Huddinge centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Huddinge centrum 1649 20,9% 34,4% 19,6% 25,0% 7,5% 45,1% 54,9% 0,8% 2,5%
Summa 1649 20,9% 34,4% 19,6% 25,0% 7,5% 45,1% 54,9% 0,8% 2,5%

http://www.val.se