Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Solgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Solgård 1429 17,9% 40,9% 26,2% 15,0% 9,4% 49,7% 50,3% 1,3% 1,9%
Summa 1429 17,9% 40,9% 26,2% 15,0% 9,4% 49,7% 50,3% 1,3% 1,9%

http://www.val.se