Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sörskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörskogen 902 16,3% 38,1% 21,5% 24,1% 11,0% 51,6% 48,4% 0,6% 1,7%
Summa 902 16,3% 38,1% 21,5% 24,1% 11,0% 51,6% 48,4% 0,6% 1,7%

http://www.val.se