Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Balingsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Balingsnäs 959 14,1% 40,5% 22,2% 23,3% 8,0% 51,0% 49,0% 0,7% 1,3%
Summa 959 14,1% 40,5% 22,2% 23,3% 8,0% 51,0% 49,0% 0,7% 1,3%

http://www.val.se