Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fullersta gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fullersta gård 1780 14,5% 26,9% 22,0% 36,6% 7,0% 44,7% 55,3% 1,0% 8,1%
Summa 1780 14,5% 26,9% 22,0% 36,6% 7,0% 44,7% 55,3% 1,0% 8,1%

http://www.val.se