Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vidja-Mellansjö-Svartvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vidja-Mellansjö-Svartvik 973 17,0% 38,7% 29,2% 15,1% 6,9% 53,0% 47,0% 0,7% 1,6%
Summa 973 17,0% 38,7% 29,2% 15,1% 6,9% 53,0% 47,0% 0,7% 1,6%

http://www.val.se