Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hammartorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hammartorp 1312 27,1% 32,9% 19,4% 20,7% 6,6% 49,5% 50,5% 1,0% 1,6%
Summa 1312 27,1% 32,9% 19,4% 20,7% 6,6% 49,5% 50,5% 1,0% 1,6%

http://www.val.se