Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Skogås centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Skogås centrum 1361 25,6% 38,6% 20,4% 15,4% 9,7% 47,2% 52,8% 0,5% 2,1%
Summa 1361 25,6% 38,6% 20,4% 15,4% 9,7% 47,2% 52,8% 0,5% 2,1%

http://www.val.se