Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Skogås västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Skogås västra 878 29,2% 41,3% 18,6% 10,9% 10,7% 52,2% 47,8% 0,9% 2,6%
Summa 878 29,2% 41,3% 18,6% 10,9% 10,7% 52,2% 47,8% 0,9% 2,6%

http://www.val.se