Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Skogås södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Skogås södra 848 20,5% 29,8% 20,4% 29,2% 7,7% 45,6% 54,4% 1,3% 2,2%
Summa 848 20,5% 29,8% 20,4% 29,2% 7,7% 45,6% 54,4% 1,3% 2,2%

http://www.val.se