Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Skogås centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Skogås centrala 1144 17,0% 30,7% 28,3% 24,0% 8,8% 46,7% 53,3% 1,2% 2,4%
Summa 1144 17,0% 30,7% 28,3% 24,0% 8,8% 46,7% 53,3% 1,2% 2,4%

http://www.val.se