Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Skogås norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Skogås norra 1441 23,1% 36,2% 31,0% 9,7% 13,1% 49,6% 50,4% 1,0% 1,9%
Summa 1441 23,1% 36,2% 31,0% 9,7% 13,1% 49,6% 50,4% 1,0% 1,9%

http://www.val.se