Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Skogås södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Skogås södra 1424 20,4% 35,7% 30,1% 13,8% 10,3% 50,3% 49,7% 1,3% 3,9%
Summa 1424 20,4% 35,7% 30,1% 13,8% 10,3% 50,3% 49,7% 1,3% 3,9%

http://www.val.se