Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sjöängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöängen 950 14,7% 54,8% 24,2% 6,2% 11,4% 50,7% 49,3% 1,5% 1,4%
Summa 950 14,7% 54,8% 24,2% 6,2% 11,4% 50,7% 49,3% 1,5% 1,4%

http://www.val.se