Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Länna 1140 13,8% 51,5% 23,2% 11,6% 7,1% 52,7% 47,3% 0,7% 2,3%
Summa 1140 13,8% 51,5% 23,2% 11,6% 7,1% 52,7% 47,3% 0,7% 2,3%

http://www.val.se