Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vårby gård centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vårby gård centrum 1286 24,7% 34,0% 22,9% 18,4% 9,2% 48,8% 51,2% 1,4% 3,5%
Summa 1286 24,7% 34,0% 22,9% 18,4% 9,2% 48,8% 51,2% 1,4% 3,5%

http://www.val.se