Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Myrstuguberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Myrstuguberget 769 17,4% 27,4% 29,5% 25,6% 8,1% 48,9% 51,1% 2,0% 3,0%
Summa 769 17,4% 27,4% 29,5% 25,6% 8,1% 48,9% 51,1% 2,0% 3,0%

http://www.val.se