Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Utsälje centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Utsälje centrala 1154 15,6% 36,7% 22,0% 25,6% 8,1% 48,1% 51,9% 1,0% 1,3%
Summa 1154 15,6% 36,7% 22,0% 25,6% 8,1% 48,1% 51,9% 1,0% 1,3%

http://www.val.se