Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Juringe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Juringe 1250 17,4% 40,4% 24,6% 17,7% 8,3% 51,1% 48,9% 1,3% 3,4%
Summa 1250 17,4% 40,4% 24,6% 17,7% 8,3% 51,1% 48,9% 1,3% 3,4%

http://www.val.se