Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grantorp östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grantorp östra 1131 29,4% 33,0% 24,5% 13,1% 9,4% 51,7% 48,3% 2,0% 4,2%
Summa 1131 29,4% 33,0% 24,5% 13,1% 9,4% 51,7% 48,3% 2,0% 4,2%

http://www.val.se