Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flemingsberg centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flemingsberg centrum 1285 39,8% 25,8% 16,8% 17,7% 13,5% 48,2% 51,8% 1,5% 3,6%
Summa 1285 39,8% 25,8% 16,8% 17,7% 13,5% 48,2% 51,8% 1,5% 3,6%

http://www.val.se